Quả báo từ trong tâm

07:57 24/01/2015 733 Lượt xem

Qua câu chuyện này cho chúng ta bài học, kẻ làm điều ác thì khắc nhận quả báo từ trong tâm, sẽ bị lương tâm giày vò và chết trong sự đau đớn và sợ hãi.