Ngày mai ăn không phải trả tiền

03:27 30/01/2015 1,831 Lượt xem

Ngày mai ăn không phải trả tiền chỉ là lời nói xuôi, không bao giờ có thật. Qua câu chuyện này, cho thấy những gì chúng ta có thể làm được trong hôm nay thì hãy bắt tay làm ngay, không để đến ngày mai, là một ngày chỉ có trong ảo tường, không thể thực hiện được.