Hoa giữa đời thường

10:16 02/02/2015 808 Lượt xem

Hoa giữa đời thường một mẫu chuyện nhỏ nhưng ý nghĩa, câu chuyện nêu bật giá trị của tinh thần “đói cho sạch, rách cho thơm”, dù túng thiếu nhưng không tham lam. Đồng thời câu chuyện cũng là bài học sâu sắc về giá trị nghề nghiệp, bất cứ nghề nghề nghiệp nào cũng đều cao quý và cần được tôn trọng xứng đáng.