Hai hòn đá

06:50 24/01/2015 822 Lượt xem

Câu chuyện hai hòn đá, cho chúng ta bài học, lương tâm là vô giá.