Dạy con phép lịch sự

11:09 27/01/2015 1,113 Lượt xem

Phép lịch sự chính là nền tảng trong cuộc sống, một người có phép lịch sự sẽ thuận lợi hơn trong những việc họ làm vì dành được tình cảm của những người xung quanh. Vì vậy, việc rèn luyện phép lịch sự phải được thực hiện từ rất nhỏ, ở lứa tuổi mầm non, phép lịch sự được thể hiện là nhừng câu chào hỏi, lời xin lỗi, lời cảm ơn; ở lứa tuổi tiểu học, phép lịch sự không chỉ là những lời xin lỗi,..mà được thể hiện qua cách ứng xử với bạn bè, thầy cô…