Những trải nghiệm của việc có con nhỏ khiến bạn ghi nhớ suốt cuộc đời

10:24 AM - 07/09/2015

Có con nhỏ trong nhà, bạn sẽ có cảm giác luôn “sống trong sợ hãi” với đủ các tình huống mà chỉ có trẻ con mới có thể nghĩ ra.

Sau đây là những trải nghiệm của việc có con nhỏ sẽ khiến bạn ghi nhớ suốt cuộc đời:

Những trải nghiệm của việc có con nhỏ khiến bạn ghi nhớ suốt đời

Mẹ ơi, con cất điện thoại cho mẹ nha !

Những trải nghiệm của việc có con nhỏ khiến bạn ghi nhớ suốt đời 05

Mẹ mà thấy mình chắc mẹ xỉu mất.

Những trải nghiệm của việc có con nhỏ khiến bạn ghi nhớ suốt đời 07

Không biết mẹ thấy mình có còn nhận ra mình không ta?

Những trải nghiệm của việc có con nhỏ khiến bạn ghi nhớ suốt đời 13

Con vẽ hơi bị đẹp phải không bố?

Những trải nghiệm của việc có con nhỏ khiến bạn ghi nhớ suốt đời 10

Công dụng mới của áo ngực.

Những trải nghiệm của việc có con nhỏ khiến bạn ghi nhớ suốt đời 15

Nó tự rơi ra chứ không có liên quan gì tới con à nha.

Những trải nghiệm của việc có con nhỏ khiến bạn ghi nhớ suốt đời 19

Sọt rác “thông minh” con mới thiết kế nè mẹ.

Những trải nghiệm của việc có con nhỏ khiến bạn ghi nhớ suốt đời 01

Con muốn nôn quá mẹ ơi! Ôi..nhưng không kịp nữa rồi.

Những trải nghiệm của việc có con nhỏ khiến bạn ghi nhớ suốt đời 03

Vẽ mặt nạ như vầy mới đẹp nè.

Những trải nghiệm của việc có con nhỏ khiến bạn ghi nhớ suốt đời 11

Lao động nghệ thuật mệt thiệt đó.

Những trải nghiệm của việc có con nhỏ khiến bạn ghi nhớ suốt đời 16

Sơn màu tivi như vầy đẹp chưa mẹ?

Những trải nghiệm của việc có con nhỏ khiến bạn ghi nhớ suốt đời 17

Kết quả của việc, con ngồi chơi ngoan mẹ ra ngoài một chút nhé!

Theo Afamily