Làm thế nào để nâng cao khả năng tư duy cho trẻ?

8:36 AM - 07/03/2015

Muốn nâng cao khả năng tư duy của trẻ, đặt câu hỏi là một biện pháp khá hay. Qua việc đặt câu hỏi, có thể hướng dẫn trẻ tích cực suy nghĩ, thậm chí cùng một câu hỏi dẫn dắt trẻ có nhiều đáp án khác nhau, cho dù những đáp án này không chính xác nhưng chúng cũng rèn luyện khả năng suy nghĩ, cổ vũ mong muốn tìm tòi của trẻ.

Khả năng tư duy là yếu tố quan trọng của trí tuệ. Trình độ năng lực của một người cao hay thấp chủ yếu được phản ánh qua khả năng tư duy. Khả năng tư duy của trẻ mạnh hay yếu quyết định trực tiếp đến thành tích học tập và khả năng sáng tạo của trẻ. Vì thế, trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ nên tận dụng từng việc nhỏ, chú ý rèn luyện khả năng tư duy cho trẻ để trẻ có thói quen động não, kích thích sự phát triển trí tuệ của trẻ.

Để trẻ thường xuyên đối diện với các câu hỏi

Câu hỏi chính là cách dẫn dắt tư duy, thường xuyên tiếp xúc với các câu hỏi sẽ giúp đại não hoạt động tích cực. Khi trẻ hay đặt câu hỏi, các bạn hãy cùng trẻ thảo luận và giải quyết những vấn đề đó, đồng thời, cha mẹ cũng nên hỏi, hướng dẫn trẻ suy nghĩ, giải đáp.

Sự tích cực, chủ động của cha mẹ có sức ảnh hưởng rất lớn với trẻ, đặc biệt là những vấn đề mà các bạn không hiểu. Lúc này, các bạn có thể cùng trẻ hỏi người khác, tra cứu tài liệu hoặc suy nghĩ nhiều lần để tìm ra đáp án, quá trình này sẽ nâng cao khả năng tư duy và tính tích cực của trẻ. Khi trẻ không thích đặt câu hỏi nữa, các bạn có thể chủ động đặt câu hỏi cho trẻ để giúp trẻ phát triển tư duy.

Làm thế nào để nâng cao khả năng tư duy cho trẻ 02

Câu hỏi chính là cách dẫn dắt tư duy, thường xuyên tiếp xúc với các câu hỏi sẽ giúp đại não hoạt động tích cực.

Cổ vũ trẻ độc lập suy nghĩ tìm ra đáp án

Trong quá trình học tập trẻ gặp phải khúc mắc, lúc đầu trẻ thường hay cầu cứu các bạn trợ giúp. Các bạn nên nhớ rằng, nếu các bạn trực tiếp nói đáp án cho trẻ biết, dần dần chúng sẽ trở nên lười biếng, quen với việc khi gặp khó khăn là nhờ cha mẹ giúp đỡ, điều này sẽ không có lợi cho việc rèn luyện khả năng tư duy cho trẻ. Vì thế, khi trẻ gặp khó khăn, cha mẹ cần cổ cũ trẻ tự suy nghĩ tìm ra đáp án. Khi trẻ thật sự không giải quyết được, cha mẹ cần hướng dẫn, gợi ý cho trẻ cụ thể như: vấn đề này nên suy nghĩ thế nào, phân tích thế nào, vận dụng những kiến thức và kinh nghiệm nào, xem sách và tài liệu tham khảo nào…Khi trẻ tự mình tìm ra đáp án, trẻ sẽ cảm nhận được cảm giác thành công, khả năng tư duy cũng được nâng cao và có động lực để suy nghĩ.

Cha mẹ cùng con giải quyết vấn đề là việc làm rất có lợi cho sự phát triển tư duy của trẻ.

Cha mẹ cùng con giải quyết vấn đề là việc làm rất có lợi cho sự phát triển tư duy của trẻ.

Khả năng tư duy cao hay thấp liên quan đến sự phát triển tiềm năng trí tuệ của trẻ, vì thế cha mẹ nên chú ý giúp trẻ nâng cao khả năng tư duy. Hàng ngày, cha mẹ nên hỏi trẻ nhiều, hướng dẫn trẻ suy nghĩ độc lập hoặc cùng trẻ tìm cách giải quyết vấn đề. Khi trẻ cố gắng tìm ra đáp án, điều đó không chỉ giúp trẻ gia tăng niềm tin, mà khả năng tư duy cũng được nâng cao.