Gia đình có ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý giới tính của trẻ không?

9:06 AM - 12/05/2015

Thực tế cho thấy, cha mẹ chính là người khơi mở sự phát triển tâm lý giới tính của trẻ rất nhiều. Và cách giáo dục của cha mẹ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến con cái

Cha mẹ là người khơi mở sự phát triển tâm lý giới tính của trẻ

Cha mẹ chính là “cuốn sách” đầu tiên mà trẻ đọc, và cũng chính là “cuốn sách” có sức ảnh hưởng sâu sắc nhất đến trẻ. Với trẻ nhỏ thì giáo dục gia đình chủ yếu không phải dựa trên sự giáo dục bằng lời nói mà dựa trên sự giáo dục bằng hành động, bằng tấm gương của chính bản thân cha mẹ. Tấm gương của cha mẹ có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với con trẻ. Chính vì vậy mà người ta thường nói: “ Giỏ nhà ai quai nhà ấy”, “Con cái là cái bóng của cha mẹ”. Chúng ta có thể thấy rõ những ảnh hưởng này qua ba phương diện sau đây:

Những biến đổi vô thức: Tư duy của trẻ rất có tính hình tượng, tính linh hoạt lớn, tính mô phỏng cao và cha mẹ chính là đối tượng chủ yếu để trẻ bắt chước, mô phỏng.

Làm gương: Cha mẹ mong muốn con trẻ trở thành người như thế nào thì chính bản thân cha mẹ phải là người như thế.

Lấy hành động của mình làm mẫu: Cha mẹ ngoài việc giáo dục con cái trong cuộc sống gia đình, còn phải thường xuyên giáo dục trẻ trong thực tiễn xã hội và luôn luôn lấy mình làm gương cho con cái.

Ảnh hưởng cách giáo dục của cha mẹ đến con cái

Sự phát triển tâm lý giới tính ở trẻ không chỉ chịu sự tác động của những nhân tố bên trong bản thân trẻ mà chính những kỳ vọng và thái độ giáo dục của cha mẹ đối với trẻ cũng có liên quan chặt chẽ đến sự phát triển của trẻ trong tương lai.

Trẻ khi lớn lên gặp trở ngại trong việc nhận biết giới tính và trở ngại về xu hướng giới tính hay không, chủ yếu liên quan tới những ảnh hưởng trong cách giáo dục giới tính của môi trường đối với trẻ khi còn nhỏ, tức là nó được quyết định bởi những mong muốn về giới tính và thái độ, phương thức chăm sóc của cha mẹ đối với con cái. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất đối với sự phát triển tâm sinh lý ở trẻ là hãy dành cho trẻ cách giáo dục đúng đắn và không khí gia đình hòa thuận, đầm ấm, tuyệt đối không được vì những cảm hứng nhất thời mà dẫn dắt lệch lạc và ảnh hưởng xấu cả cuộc đời của trẻ.

Gia đình có ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý giới tính của trẻ không

Không khí gia đình hòa thuận, đầm ấm sẽ giúp trẻ phát triển tâm lý giới tính tốt nhất.

Vai trò của cha mẹ

Cha mẹ chính là tấm gương, là hình mẫu để trẻ noi theo. Quan niệm và sự thể hiện vai trò giới tính của cha mẹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con cái. Trẻ nhỏ hình thành vai trò giới tính bằng nhiều cách khác nhau, trong đó trực tiếp nhất, quan trọng nhất là bắt chước vai trò giới tính mà cha mẹ thể hiện, thông qua việc quan sát, mô phỏng, dần dần thấm nhuần, hình thành nên những hành vi nữ tính hóa (của con gái) hoặc nam tính hóa (của con trai).

Gia đình có ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý giới tính của trẻ không 01

Quan niệm và sự thể hiện vai trò giới tính của cha mẹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con cái.

Cha mẹ cần lấy mình làm gương để tạo dựng một tấm gương sáng cho con cái noi theo, đồng thời trong việc giáo dục giới tính cho trẻ cũng cần phải nắm vững mắt xích sau đây:

Thứ nhất, giúp trẻ hiểu đúng về sự khác biệt giới tính. Ngay từ nhỏ phải hướng dẫn trẻ biết nhận thức về vai trò giới của mình trong xã hội và những kiểu hành vi được xã hội thừa nhận, cụ thể là về ngoại hình, những hành động cử chỉ, cách ăn mặc,…Như vậy mới giúp cho trẻ hình thành sự tự nhận thức về giới tính, những biểu hiện giới tính và những chuẩn mực hành vi vai trò giới tính đúng đắn nhất.

Thứ hai, tiến hành giáo dục gợi mở kiến thức giới tính phù hợp cho trẻ.

Thứ ba, hướng dẫn trẻ hình thành những chuẩn mực đạo đức giới tính tốt đẹp.

Thứ tư, giúp trẻ xử lý tốt những mối quan hệ bạn bè với những người bạn khác giới đồng trang lứa.

Từ đó cho thấy rằng, gia đình có sức ảnh hưởng rất lớn đến với sự phát triển tâm lý giới tính của trẻ. Vì vậy, muốn con trẻ được phát triển một cách toàn diện về thể chất lẫn tinh thần thì các ông bố bà mẹ hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo.

camnangchobe.vn