Tầm quan trọng của việc đặt mục tiêu rõ ràng, phù hợp cho trẻ

9:58 AM - 14/03/2015

Mỗi người đều cần có mục tiêu rõ ràng để dẫn dắt mình tiến về phía trước. Đối với những trẻ chưa đủ chín chắc thì càng cần có mục tiêu dẫn dắt. Đặt ra cho trẻ mục tiêu học tập phù hợp đồng nghĩa với việc chỉ rõ hướng trẻ cần phấn đấu, kích thích chí tiến thủ, giúp trẻ có động lực tiến lên.

Đối với trẻ trong độ tuổi ăn, tuổi học thì việc học tập là ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển của trẻ. Trong học tập, nếu trẻ không có mục tiêu hoặc mục tiêu không rõ ràng thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả học tập. Mục tiêu rõ ràng và phù hợp sẽ kích thích tiềm năng của trẻ, hướng dẫn và thúc đẩy hành động của trẻ. Vì thế, cha mẹ nên căn cứ vào tình hình thực tế của trẻ, đặt ra cho trẻ mục tiêu rõ ràng và hợp lý, đồng thời để trẻ nhận thức được tầm quan trọng của mục tiêu, biết thực hiện mục tiêu đó như thế nào.

Đặt ra mục tiêu có thể thực hiện được

Khi chúng ta đặt mục tiêu cho trẻ, mục tiêu đó cần phù hợp với tình hình thực tế của trẻ. Đầu tiên, mục tiêu đó cần phù hợp với nền tảng tri thức và khả năng tiếp nhận của trẻ, không nên đặt ra mục tiêu “trình độ thấp, yêu cầu cao” hoặc “trình độ cao, yêu cầu thấp”. Thứ hai, cần khống chế thời gian tự do của trẻ, căn cứ vào thời gian để đặt ra kế hoạch, không nên để trẻ thực hiện mục tiêu không thể thực hiện được trong thời gian nào đó.

Tầm quan trọng của việc đặt mục tiêu rõ ràng phù hợp cho trẻ

Khi chúng ta đặt mục tiêu cho trẻ, mục tiêu đó cần phù hợp với tình hình thực tế của trẻ.

Cụ thể hóa mục tiêu của trẻ

Mục tiêu của trẻ cần phù hợp với thực tế, cần cụ thể hóa mục tiêu, để trẻ biết mỗi ngày làm những gì. Khi trẻ biết thực hiện kế hoạch đó mỗi ngày, vậy mục tiêu trong thời gian ngắn sẽ dễ thực hiện. Nếu mục tiêu quá cao, trẻ sẽ cảm thấy nản chí, từ đó mất tự tin.

Khi trẻ hoàn thành mục tiêu, cần khen ngợi kịp thời

Khi trẻ hoàn thành mục tiêu nào đó, trong lòng trẻ rất muốn được các bạn khen ngợi, cổ vũ. Các bạn có thể quy định với con, nếu hoàn thành một mục tiêu nhỏ sẽ được thưởng 1 bông hồng, có đủ 5 bông hồng sẽ nhận được một món quà hoặc một cuốn sách mà trẻ thích. Nếu có đủ 15 bông hoa thì sẽ thưởng cho con một chuyến du lịch…

Tầm quan trọng của việc đặt mục tiêu rõ ràng phù hợp cho trẻ 03

Khi trẻ hoàn thành mục tiêu, cha mẹ cần cổ vũ và khen ngợi để trẻ có động lực tiến lên.

Đương nhiên, nếu không thể thực hiện được mục tiêu, chúng ta sẽ bỏ đi một bông hồng, như vậy không chỉ kích thích sự tiến bộ của trẻ, mà còn làm tăng vốn kiến thức của trẻ.

Các bạn cần đặt mục tiêu rõ ràng, phù hợp cho trẻ để giúp trẻ nỗ lực cố gắng, hướng dẫn trẻ phát huy tối đa tiềm năng của mình, để trẻ có khả năng nắm bắt sự việc. Khi đặt mục tiêu cho trẻ, các bạn cũng cần kết hợp với tình hình thực tế của trẻ, cố gắng cụ thể hóa mục tiêu, để trẻ cảm nhận được sự cố gắng và tăng thêm tự tin trong quá trình thực hiện mục tiêu đó.